Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Priser

(Pr. 1.10.2022)

Little Reusers tager 20% i kommission

 

Standleje* inkl. nedpakning

4 uger – Kr. 660

6 ugerKr. 800

8 ugerKr. 960

½ år    – Kr. 3000

1 år     – Kr. 5500

 

Dagspris v/ forlængelse eller en kortere bookingperiode, betales 35 kr./dag.

*Min. bookingperiode er 14 dage.

Alle priser er inkl. moms.

Little Reusers forbeholder sig retten til at regulere priser på hhv. standleje, tilkøb samt kommissionen. Dette vil dog varsles forud for.

 

Fortrydelsesret (online booking)

Ved online booking af stand, montre- eller diskplads, har du 14 dages fortrydelsesret.
Såfremt du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du fysisk møde op i butikken hvor du vil kunne få dine penge retur. Kvitteringen samt billede-id skal medbringes. 

Dette skal gøres senest 3 dage før din første lejedag.

Bemærk at din fortrydelsesret frafalder, hvis der er under 14 dage fra bookingen foretages til lejeperioden starter. 

 

Fortrydelsesret (booking i butik)

Ved booking fysisk i butikken af stand, montre- eller diskplads, frafalder de gængse 14 dages fortrydelsesret. 

 

Standlejen – før, under og efter

Før: 

 • Ønsker du specifikt den stand som du har booket, er det vigtigt, at du tilkøber ‘lås stand’, da Reusers ellers forbeholder sig retten til at flytte rundt herpå, for på denne måde at ‘få plads til alle’.
 • Du kan flytte ind på standen 1 time inden luk, dagen inden din standleje starter. 
 • Er standen ikke sat op inden luk på første standlejedag (uden forudgående aftale), forbeholder Reusers sig retten til at kunne udleje standen til anden side. 
 • NB: Vær’ OBS på ‘1 time inden luk’ ved udvidet åbningstid ifm. arrangementer, event o. lign.
 • Skal standen deles med én eller flere, så tilkøb ‘delestand’ og send herefter en mail til Reusers med for- og efternavnet samt kundenummer på den/de person/er som standen skal deles med.

 

Under: 

 • Din lejeperiode forlænges ikke automatisk, så ved ønske om forlængelse, kontakt da Reusers for muligheden herfor. Dette kan gøre via Instagram, Facebook, pr. mail eller telefonisk. 
 • Du kan anmode om udbetaling 2 gange pr. måned. Dette gøres ved at sende en mail herom til info@reusers.dk med dit kundenr. nr samt fulde navn.
 • Slutafregningen ved standens udløb medregnes selvfølgelig ikke.

 

Forud for din udbetaling, skal du:

 • Sikre dig at dit registrerings og kontonummer er udfyldt korrekt på din Zellr profil (står bagpå dit betalingskort)
 • Sikre dig at din standleje samt alle tilkøb er betalt (eller fratrukket salget).
 • Udbetalinger på under 200 kr. udbetales kontant i butikken*.
 • *Hvis kassebeholdningen tillader dette
 • Skulle dette ikke være muligt, kan personalet anmode om bankoverførsel af dit tilgodehavende, via mail. 

Efter: 

 • Ved endt standleje, tømmer Little Reusers din stand og sikre at alle items på standen tilhører dig. 
 • Alle varerne på standen pakkes ned i en kasse og varerne skal afhentes dagen efter i hele butikkens åbningstid. (Ønsker du afhentning på sidste standlejedag, skal dette aftales forud for med Little Reusers). 
 • Husk billed-id for udlevering af dine varer samt pose/poser til dine varer. 
 • Er dine varer ikke afhentet inden luk senest dagen efter sidst betalte lejedag, pålægges en dagsbøde på 50 kr./påbegyndt dag dine varer er opbevaret i butikken.
 • Little Reusers opbevarer dine varer i max 30 dage, hvorefter de tilfalder Little Reusers. 
 • Efter endt standleje, sættes dit tilgodehavende til udbetaling via bankoverførsel den efterfølgende onsdag. 
 • Det er vigtigt at du har tjekket, at dit konto- og registreringsnummer er korrekt anført på din profil.

 

 

Betingelser af salgsvarer

 • Du må kun placere dine varer på din stand ikke på de udvalgte fokusstande, medmindre andet er aftalt med personalet. 
 • Det er ikke tilladt at sælge parti- og kollektionsvarer uden foregående aftale med Little Reusers.
 • Det er ej heller tilladt at sælge dagligvarer, fødevarer, kopiprodukter, alkohol, tobak, våben, farlige materialer og pornografiske items. 
 • Vi forbeholder os retten til at fjerne ovenstående varer fra standen.
 • Det er alene dit ansvar, at du er i din gode ret til at sælge alle varerne på din stand
 • Det er ikke tilladt at sælge varer med defekter, huller, pletter, lugtgener og lignende. Måtte disse varer alligevel dukke op på standen, forbeholder Little Reusers sig retten til at rabattere disse varer uden forudgående aftale med standlejer. 
 • Sælges nogle af dine varer via vores online platforme, har kunden 14 dages fortrydelsesret og ved brug af denne, vil varen køres retur på din profil. 
 • Varen placeres herefter på din stand igen.
 • Varer uden prismærkning (eller glemte/fejlplacerede varer), vil blive placeret på vores Lost & Found stande, hvor de vil være tilgængelige i 14 dage, hvorefter de tilfalder Reusers.
 • Du er selv ansvarlig for at tjekke op på Lost & Found – og vi anbefaler at du tjekker Lost & Found igennem hver gang du besøger butikken – også efter din standlejes ophør.
 • Det er kun tilladt at bruge prismærker fra Little Reusers og alle tal skal være letlæselige og uden tvivl. 
 • Ønsker du at nedsætte en vares pris, skal der et helt nyt prismærke på, da varer med overstregede priser ej sælges. Dette for standlejers sikkerhed.
 • Ønsker du at rabattere hele din stand, kan dette gøres ved at anmode Little Reusers herom på hhv. Instagram, Facebook, mail eller pr. telefon hvorefter butikken registrerer dette på alle items samt synliggøre det med skilte på standen.
 • Du kan rabattere med de mest gængse rabatter: 10%, 25%, 50% og 75%.
 • OBS: Rabatten gælder på hele standen (dette også ved delestande).
 • Ønsker du at sikre nogle af dine varer med alarmer, stilles disse gratis til rådighed ved alle varer over 100 kr. Spørg efter alarmer ved kassen.
 • Ønsker du at sikre varer til en værdi under 100 kr., henvises til butikkens prisliste.
 • Alle solgte varer er som udgangspunkt uden returret. Dog vil der i enkelte tilfælde, tages varer retur og salget vil blive tilbageført. Det gælder blandt andet i følgende eksempler*:
  Hvis der stilles tvivl om varens ægthed fra en given køber.
  Hvis varen har skjulte fejl/mangler.
  Hvis en online kunde fortryder købet (her er 14 dages fortrydelsesret gældende).
  Derudover kan alle varer fortrydes og returneres hvis varen endnu ikke har forladt butikken.
  *Little Reusers står med sidste beslutning herom. 

 

Årskunde

Standlejen og serviceydelserne kan fratrækkes dit salg.

Det er ikke muligt at få udbetalt dit tilgodehavende før al gæld/mellemværende til butikken er afviklet.

Misligholdes aftalen (eller stoppes lejen før tid), tilbageholder Little Reusers alle varer/items på standen og i butikken som tilhører dig og Little Reusers har et krav mod dig, som ikke er betalt.

Dagsprisen vil i dette tilfælde hæves til den pågældende periodes dagsleje.

 

Ansvar og sikkerhed

Al butikstyveri, bedrageri og hæleri anmeldes til politiet. 

Little Reusers er ikke ansvarlig for tabte, stjålne eller ødelagte varer. Her henvises til standlejers egen indboforsikring. (Bemærk at nogle forsikringsselskaber skal have info om opmagasinering af ejendele andre steder end på egen hjemmeadresse).

samt har alarmstandere ved indgang/udgang.

I tilfælde af brand eller vandskade, er Little Reusers ikke erstatningsansvarlige – her henvises igen til egen indboforsikring.

 

Shoppelysten kunde i butikken

Da alle varer i butikken ikke er Little Reusers ejendom, henviser og opfordrer vi til at alle besøgende i butikken, som ved et uheld kommer til at ødelægge en standlejers vare, til at betale for denne. 

 

Gode råd fra os til dig

 • Betragt din stand som ‘din butik’ i vores – og sæt dit helt personlige præg herpå for at skabe iøjnefaldenhed og nysgerrighed overfor kunderne. Dette kan gøres med personlige og farverige skilte. 
 • En proppet stand sælger ikke særlig godt, køberne kan ikke overskue det og standen bliver hurtigt rodet – så vær konstruktiv i din opsætning og mængden på standen. 
 • Tøjet skal være rent og pænt og ligeledes uden betydelige huller og pletter. Har tøjet huller/pletter – men uden større betydning, SKAL dette fremgå tydeligt på varen/prisskiltet. Vurderer Little Reusers alligevel at varen ikke lever op til butikkens krav, forbeholdes retten til at sælge varen med rabat som udelukkende bestemmes af personalet. Vi er også i vores gode ret til at fjerne varen fra standen – det er dog stadig standlejerens ejendel og standlejeren vil få varen med hjem.
 • Opfyld gerne din stand løbende, så din stand opretholder en høj nyhedsværdi, da dette giver et øget salg.
 • Del et billede af din stand på Facebook (meget gerne i gruppen ’Til salg i Little Reusers’) og på Instagram (tag os gerne). Du kan også booste dit salg ved at benytte vores Instawall i butikken. 
 • Sæt realistiske priser – husk, at hos os kan man ikke forhandle om priserne, så du skal have forhandlet dig selv så langt ned som muligt. 
 • Tøjet skal hænge på Little Reusers’ bøjler og vi anbefaler et sted i mellem 60 og 80 mærker/items pr. opfyldt stand.
 • Det anbefales at der bruges de farvede perler til påsætning på bøjlerne – dette for at overskueliggøre shoppeoplevelsen hos køberne. Det booster også dit salg og giver et langt bedre overblik over din stand. 
 • Det skal være synligt skiltet på standen hvilke størrelser du sælger.

 

Øvrigt

Little Reusers forbeholder sig retten til at regulere åbningstider og lukkedage.

Vi forbeholder os retten til at afvise kunder/varer, hvis vi vurderer at de er til skade for butikken, øvrige kunder og konceptet.

Reusers accepterer ikke, at der drives erhverv fra butikken og forbeholder sig retten til at fjerne varer fra standen, hvis det tyder på at der drives erhverv herfra. Little Reusers forbeholder sig ligeledes retten til at afvise kunder med denne hensigt.

Little Reusers kan udøve tilbageholdsret i kundens varer, såfremt at aftalegrundlaget ophører før tid, og Little Reusers har et krav mod kunden, som ikke er betalt.

 

COOKIES & PERSONDATALOVEN

FORTROLIGSHEDSPOLITIK

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder

Personlige data bliver ikke delt eller videresolgt til tredjepart og at alle kundedata bliver håndteret i henhold til dansk lov. Modtagne oplysninger bruges

Little Reusers medarbejdere og underleverandører hos ZellR har adgang til date, når der skal udvikles nye funktioner til systemet, eller der laves andet vedligeholdelse i systemet.

COOKIES

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookies hjælper blandt andet med til at gøre vores hjemmeside og kassesystem lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges, og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.

GDPR/PERSONDATALOVEN

GDPR sikrer at du som kunde får en større kontrol med hvilke persondata den enkelte virksomhed indsamler, og hvordan disse behandles. Hos Little Reusers, værner vi om dine personlige oplysninger, og du kan derfor altid føle dig helt tryg ved, at vi behandler dine persondata i henhold til GDPR.

Når du booker en stand, oplyser du dit fornavn, efternavn, e-mail samt telefonnummer. I forbindelse med booking giver du Little Reusers tilladelse til at se og behandle dine personlige oplysninger. Vi gemmer disse oplysninger i en database hos ZellR. Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med booking, opfølgning på salget, udbetaling af fortjeneste eller når der ellers behandles kundedata som findes i kassesystemet. Oplysningerne slettes automatisk, når brugeren har været inaktiv i 5 år.

RETTIGHEDER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Hvis du ønsker at fjerne dine oplysninger i vores system, kan du gøre det ved at sende en mail til info@littlereusers.dk. Såfremt du har brug for yderlig hjælp, kan du altid kontakte os på info@littlereusers.dk

Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Little Reusers med eventuelle spørgsmål.